Achát (SiO2) vznikol z Gréckeho slova achates. Názov pochádza z historického názvu rieky Achates (dnešný názov Dirillo) na Sicílii. Jedná sa o odrodu chalcedónu (kremeňa). Achát je zmes kremeňa, chalcedónu a opálu. Geóda je výraz pre dutinu v hornine, ktorá je obvykle po vnútornom obvode vyplnená kryštálmi minerálov. Stupnica tvrdosti 6-7. Najčastejšie náleziská: Brazília, Uruguay, Botswana, Mexiko, Madagaskar, Argentína